Soms heeft je bedrijf wat meer financiële armslag nodig. Een zakelijke lening afsluiten is dan een optie. Waarop dien je daarbij te letten? Op die vraag gaan we hier in. Ook kijken we kort naar alternatieven. Maar eerst geven we een karakterisering van een bedrijfslening.

Wat is een bedrijfslening?

Bij een bedrijfslening krijg je in keer een geldbedrag in handen. Dat kan je dan besteden aan bijvoorbeeld de aanschaf van een bedrijfsmiddel, zoals een bedrijfsauto, of het aanbrengen van verbeteringen aan je bedrijfspand. Er wordt een tijdsduur vastgesteld voor de terugbetaling van de lening, welk rentepercentage van toepassing is en welk maandbedrag dient te worden betaald. Soms is vervroegde oplossing mogelijk, maar daarop is normaliter een boete van toepassing.

Alternatieven

Een lening is niet altijd de beste oplossing voor de vergroting van de financiële armslag die nodig is. Voor een bedrijfsmiddel kan bijvoorbeeld ook voor leasing worden gekozen. Dan hoef je niet zelf te investeren. Dat doet een leasebedrijf namelijk voor je. Je betaalt dat bedrijf voor het gebruik van het bedrijfsmiddel. Voor het verbeteren van een bedrijfspand kan je ook kiezen voor een bedrijfskrediet. Dat alternatief ligt meer voor de hand als het werk wordt uitgesmeerd over een lange tijdsperiode. Je kunt dan geld naar behoefte opnemen tot een bepaald maximumbedrag.

Subsidies en belastingregelingen

Afhankelijk van waarvoor je geleend geld wilt gebruiken, is het goed na te gaan welke subsidies en belastingregelingen er van toepassingen kunnen zijn. Met name op het vlak van verduurzaming zijn er diverse mogelijkheden. We praten dan onder meer over het bedrijfsgebouw, de productiewijze, het materiaalgebruik en de producten die worden gemaakt. Als je geld wilt steken in R&D, dan zijn er ook mogelijkheden. De financiële ruimte die je daardoor kunt krijgen, kan je gebruiken om de kosten van een lening te verlagen of meer geld te lenen dan je anders zou kunnen. Er zijn ook regelingen die specifiek voor startende bedrijven zijn.

Waarop letten?

Voordat je overgaat tot het afsluiten van een zakelijke lening, dien je op een aantal dingen te letten. Allereerst dien je de financiële behoefte van je bedrijf vast te stellen. Daarbij dien je goed na te gaan of een lening het beste daarbij aansluit. We noemden al de alternatieven leasing en een bedrijfskrediet, en er zijn nog andere opties. Hoeveel geld heb je nodig en over welke tijdsperiode? Geld lenen kost geld en dus is het zaak om niet meer en niet langer te lenen dan nodig is. Hoe snel kan je de lening terugverdienen en dus welke maandelijkse lasten kan je bedrijf opbrengen, en wat dient dus de duur van de lening te zijn? Let daarbij ook op onzekere factoren. Dat je offertes van diverse financierders vergelijkt, is vanzelfsprekend. Kijk daarbij ook goed naar de voorwaarden. We noemden al eerder dat het prettig kan zijn als je vervroegd kunt aflossen, bij voorkeur zonder boetebetaling.